Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o zasadach gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników oraz informacji o użytkownikach, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przyjętych przez Home Decor Sławomir Szmyd, Zalesie 5 C, 38-423 Zalesie, NIP: 6842325065.

I. Informacje gromadzone i wykorzystywane przez Home Decor Sławomir Szmyd

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

II. Udostępnianie podanych informacji osobistych innym podmiotom

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta sklep przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych działają albo według instrukcji sklepu sklep (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy) i (podmioty nadrzędne).
• kurierzy
• operatorzy pocztowi
• operatorzy płatności
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

III. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
• dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• oraz przenoszenia danych.